Universitatea de Studii Politice și Economice Europene "Constantin Stere"

Ședința Seminarului Științific de Profil

 AVIZ!

La data de 06 iunie 2019, ora 17:00 în sala Senatului, aud.600, bl. Ștefan cel Mare, 200, se va desfășura ședința Seminarului Științific de Profil, specialitatea 551.01 Teoria generală a dreptului din cadrul USPEE ”Constantin Stere”, unde vor fi discutate tezelele :

  1. Maliarciuc Oxana, cu tema ”Principiul separării puterilor, aspecte teoretico-practice”
  2. Șelenga Natalia Социально-экономические права как элемент правового статуса личности”