Universitatea de Studii Politice și Economice Europene "Constantin Stere"

Seminar Știinţific Interuniversitar de Profil

Anunț

la data de 3 octombrie 2020 va avea  loc ședinta on-line a Seminarului Știinţific Interuniversitar de Profil la specialitatea:

551.01.  „ Teoria generală a dreptului” din cadrul  Universității de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”

 

Ordinea de zi :

Examinarea tezelor de doctorat  a :

  1. Dnei Șelenga Natalia ” cu titlul: Bazele teoretice ale statutului juridic al personalității în statul contemporan”, ora 10.00;
  2. Dnei Malearciuc Oxana cu titlul: ”Principiul separației puterilor: evoluție și stare actuală”, ora 13.00.

 

Coordonator științific : Valentina Coptileț, dr. conf. univ.