Universitatea de Studii Politice și Economice Europene "Constantin Stere"

Seminarul științific de profil

Anunț

În data de 02.10.2020, ora 15.00, în Sala Senatului USPEE „C. Stere”, aud. 600, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 200, mun. Chișinău, va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil la specialitatea 551.01 Teoria generală a dreptului.

 

În cadrul şedinţei nominalizate se va examina teza de doctor habilitat în drept a dnei Ciobanu Rodica, cu tema: Metodologia interdisciplinară în reconstrucția paradigmatică a dreptului.

Consultant ştiinţific: AVORNIC Gheorghe, doctor habilitat în drept, profesor universitar.

 

*Ședința va fi organizată în format mixt