Universitatea de Studii Politice și Economice Europene "Constantin Stere"

Seminarului Științific de Profil

La data de 25 iunie 2019, la ora 15.00, în cadrul Universităţii de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 200, sala de şedinţă 600,  va fi şedinţa  Seminarului Științific de Profil la specialitatea 521.03 – Economie și Management în domeniul de activitate, privind evaluarea tezei de doctor în științe economice cu tema: “Increasing the competitiveness of companies in the consumer market by implementing customer relationship management” (”Creșterea  competitivității companiilor pe piața de consum prin implementarea managementului relațiilor cu clienții”), prezentată de d-na GOREMÎCHINA Olga, conducător ştiinţific Burlacu Natalia, dr.hab., prof.univ.

            Va rugăm prezenţa tuturor membrilor al Seminarului Ştiinţific de Profil.