Susținerea publică a lucrării de sinteză pentru titlul de doctor habilitat în Științe ale Educației

Aviz

privind susținerea publică a lucrării de sinteză pentru titlu de doctor habilitat în științe ale educației

28.12.2022, ora 11:00

Componența Comisiei de susținere publică:

(aprobată prin decizia Senatului USPEE ”Constantin Stere”, proces-verbal nr. 4 din 24.11.2022):

  1. Viorica GORAȘ-POSTICĂ, doctor habilitat în științe ale educației, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova, președinte
  2. Marina MORARI, dr., conf. univ., Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălti, secretar științific 
  3. Ioan NEACȘU, profesor universitar emerit, doctor în științe ale educației, Universitatea din București, Romania, referent oficial
  4. Dumitru PATRAȘCU, doctor habilitat în științe ale educației, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, referent oficial
  5. Vlad PÂSLARU, doctor habilitat în științe ale educației, profesor universitar, Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hașdeu”, referent oficial
  6. Valeriu CABAC, doctor în științe fizico-matematice, profesor universitar, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălti, referent oficial
  7. Alberto J. CANAS, doctor (PhD) în management, profesor universitar, Institute for Human and Machine Cognition (USA), membru
  8. Antonio SANDU, profesor universitar, doctor habilitat, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Romania, membru
  9. Laurențiu ȘOITU, profesor universitar emerit, doctor în științe ale educației, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Romania, membru
  10. Cătălin BORDEIANU, profesor universitar, doctor, Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere” – membru

Susținerea va avea loc la 28 decembrie 2022, ora 11.00 în ședința Comisiei de susținere publică din cadrul Universității de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”, Chișinău, bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, 200, Sala Senatului, MD 2004.

 

Ședința va avea loc în format hibrid.

Link de acceshttps://us06web.zoom.us/j/83760859414?pwd=QU5XOVNZWjFUdlRSWE1LNmtKbERuUT09

Cod de acces: 837 6085 9414

Parola: 436715

 

Lucrarea de sinteză poate fi consultată la adresa electronica www.cnaa.md/thesis/58830