Universitatea de Studii Politice și Economice Europene "Constantin Stere"

Susținerea publică a tezei de doctor în drept

A v i z

Vă invităm la susținerea publică a tezei de doctor în drept cu tema „Reflecții analitice privind incidentele în executarea silită a hotărârilor judecătorești în materie civilă”, la specialitatea 553.03 – drept procesual civil, conducător științific dr.hab., prof.univ. Cojocari Eugenia, ce va fi prezentată de doctorandul Bănărescu Anatolie.

Susținerea tezei de doctor a fost stabilită de către Consiliul Științific Specializat D 553.03-99 pentru data de 16.11.2019, ora 11:00, în incinta Universității de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 200, bir. 600.

Teza de doctor și rezumatul pot fi consultate pe pagina web a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (click), la Biblioteca Națională a Moldovei și la Biblioteca Universității de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”.