CONTRAMANDAREA SUSŢINERII PUBLICE A TEZEI DE DOCTOR ÎN DREPT

A N U N Ț!

 

Se anunță suspendarea temporară a susținerii din 12 iulie 2022,  a tezei de doctorat

 

PRINCIPIUL SEPARAȚIEI PUTERILOR:  EVOLUȚIE ȘI STARE ACTUALĂ

 

Specialitatea științifică: 551.01. Teoria generală a dreptului
Candidat: MALЕARCIUC Oxana

 

din motivul stării de sănătate. O nouă dată a susținerii va fi anunțată ulterior.