SUSŢINEREA PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTOR ÎN DREPT

A N U N Ț!

Se anunță susținerea tezei de doctor în drept

Candidat: SÎRCU Artur

Conducător științific:  BALAN Oleg, doctor habilitat în drept, profesor universitar

Consiliul științific specializat: D 552.08-21-61 format la Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „C. Stere”

Tema tezei : TRIBUNALELE PENALE NAȚIONALE INTERNAȚIONALIZATE

Specialitatea: 552.08 – Drept Internațional și European Public

Data: 9 septembrie 2022, Ora: 15:00

Locul: Academia de Administrare Publică, Chișinău, str. Ialoveni 100, sala 301

Teza de doctor şi autoreferatul pot fi consultate la Biblioteca Universității de Studii Politice și Economice Europene ,,C. Stere”, Biblioteca Academiei de Administrare Publică şi pe pagina web a ANACEC (http://www.cnaa.md/)