Universitatea de Studii Politice și Economice Europene "Constantin Stere"

Susținerea publică a tezei de doctor în drept

A v i z !

Vă invităm la susținerea publică a tezei de doctor în drept cu tema „Conceptualizarea și aplicarea despăgubirii de asigurare în domeniul transportului rutier”, conducător științific dr.hab., prof.univ. Cojocaru Violeta, ce va fi prezentată de doctorandul Dodon Sergiu.

Susținerea tezei de doctor a fost stabilită de către Consiliul Științific Specializat D553.01-98 pentru data de 25.10.2019, ora 13:00, în incinta Universității de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 200, bir. 600.