SUSŢINEREA PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTOR ÎN ECONOMIE

ANUNȚ!

Școala Doctorală în Științe Economice și Ecologice a Universității de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”

anunță

susținerea în cadrul Comisiei de susținere publică a tezei de doctor în științe economice cu tema:

„IMPACTUL FONDURILOR EUROPENE ASUPRA DEZVOLTĂRII RURALE ÎN ROMÂNIA”  

Specialitatea științifică: 521.03. Economie şi management în domeniul de activitate

Candidat: MAZĂRE Silvia

Conducător științific:  dr., conf. univ., COPĂCEANU Cristina

 

Componența Comisiei de susținere publică a tezei de doctorat:

  1. Svetlana GOROBIEVSCHI, dr. hab., prof. univ., specialitatea 521.03. Economie şi management în domeniul de activitate, USPEE „Constantin Stere” – președinte
  2. Cristina COPĂCEANU, dr., conf. univ., specialitatea 521.03. Economie şi management în domeniul de activitate, USPEE „Constantin Stere” – secretar științific
  3. Cristina BĂLĂCEANU, dr., prof. univ., specialitatea 521.03. Economie şi management în domeniul de activitate, București, Romania – referent oficial
  4. Angela TIMUȘ, dr., conf. cercetător, specialitatea 521.03. Economie şi management în domeniul de activitate, ASEM – referent oficial
  5. Corina GRIBINCEA, dr., cercetător coordonator, specialitatea 521.03. Economie şi management în domeniul de activitate, ASEM – referent oficial
  6. Larisa ȘAVGA, dr. hab., prof. univ., specialitatea 521.03. Economie şi management în domeniul de activitate, Rector UCCM – membrul comisiei

 

Data susținerii: 25 februarie 2023, ora 11.00

Locul susținerii: USPEE „Constantin Stere”, et.6, sala Senatului

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 200

 

Teza de doctorat și rezumatul tezei pot fi consultate la Biblioteca Națională a Republicii Moldova,  la Biblioteca Universității de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere” și pe pagina web a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (www.cnaa.md)  

Avizele/comentariile la teza de doctorat înaintată spre susținere pot fi expediate la următoarele adrese electronice: uspeestiinteeconomice@gmail.comsylviamazare@gmail.comcontact@anacec.md.