SUSŢINEREA PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTOR ÎN ECONOMIE

ANUNȚ!

 

Școala Doctorală în Științe Economice și Ecologice a Universității de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”

anunță

 susținerea în cadrul Comisiei de susținere publică a tezei de doctor în științe economice cu tema:

”EFICIENTIZAREA PROCESELOR ȘI INSTRUMENTELOR MANAGERIALE ÎN CADRUL UNITĂȚILOR SPITALICEȘTI”

Specialitatea științifică: 521.03. Economie şi management în domeniul de activitate

Candidat: GRIGORE Emil

Conducător științific: dr., conf. univ., LÎSÎI Aliona

 

Componența Comisiei de susținere publică a tezei de doctorat:

1. CATAN Petru, dr. hab., prof. univ., USPEE ”Constantin Stere”, Președinte al comisiei

2. LÎSÎI Aliona, dr.,conf.univ., USPEE ”Constantin Stere”, conducător de doctorat

3. BUJOR Oleg, dr.,conf.univ., UAM, referent oficial

4. CĂLUGĂREANU Irina, dr. hab., conf.univ., ASEM, referent oficial

5. BUCIU Gabriel, dr., Universitatea ”Titu Maiorescu” București, România, referent oficial

6. BĂLĂCEANU Cristina Teodora, dr., prof. univ., șef biroul Audit Public Intern, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, București, România, referent oficial

 

Data susținerii: 21 ianuarie 2023, ora 11.00

Locul susținerii: USPEE „C. Stere”, et.6, sala. 600,

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 200

 

Teza de doctorat și rezumatul tezei pot fi consultate la Biblioteca Națională a Republicii Moldova,  la Biblioteca Universității de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere” și pe pagina web a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (www.cnaa.md

 

Avizele/comentariile la teza de doctorat înaintată spre susținere pot fi remise la următoarele adrese electronice: uspeestiinteeconomice@gmail.com emil.grigore60@yahoo.com, contact@anacec.md.