Universitatea de Studii Politice și Economice Europene "Constantin Stere"

SUSŢINEREA PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTOR ÎN ŞTIINŢE JURIDICE

A N U N Ț !

ȘCOALA DOCTORALĂ ÎN DREPT, ŞTIINŢE POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE
A CONSORȚIULUI INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ASEM ȘI USPEE ”CONSTANTIN STERE”

anunță

susținerea în cadrul Comisiei de susținere publică
a tezei de doctor în științe juridice cu tema:

CRIMINALITATEA ORGANIZATĂ TRANSFRONTALIERĂ DIN BALCANI: RISCURI ȘI AMENINȚĂRI ASUPRA SECURITĂȚII REPUBLICII MOLDOVA

Specialitatea științifică: 552.08 – Drept internațional public
Candidat: CRISTEA Gabriela
Conducător științific: dr. hab., conf. univ. POALELUNGI Mihai

Componenţa Comisiei de susținere publică a tezei de doctorat:

  1. AVORNIC Gheorghe, Preşedintele Senatului USPEE C.Stere, doctor habilitat în drept, profesor universitar (https://ibn.idsi.md/ro/author_articles/10915)
  2. POALELUNGI Mihai, conducător științific, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar (https://ibn.idsi.md/ro/simple_search?find=poalelungi%20mihai)

Referenți oficiali:

  1. BALAN Oleg, Rectorul Academiei de Administrare Publică, doctor habilitat în drept, profesor universitar (https://ibn.idsi.md/ro/simple_search?find=balan%20oleg&page=1)
  1. GĂMURARI Vitalie, Prorector Cercetare Științifică și Studii Doctorale a ULIM, doctor în drept, conferențiar universitar (https://ibn.idsi.md/ro/simple_search?find=gamurari%20vitalie)
  2. CĂUIA Alexandru, Decanul Facultății de Drept a ULIM, doctor în drept, conferențiar universitar (https://ibn.idsi.md/ro/simple_search?find=alexandru%20cauia)

 

Data susținerii: 20 ianuarie 2021, ora 14.00

Susținerea va avea loc în format mixt, pe adresa: Academia de Administrare Publică, et. 3, biroul 301, sau online, prin intermediul platformei ZOOM accesând următorul link: https://us02web.zoom.us/j/89316895996?pwd=YlJSaCtEWTBOZnkzR1VDVnRqN0xVZz09

Meeting ID: 893 1689 5996
Passcode: 097481

Teza de doctorat poate fi consultată online aici (https://irek.ase.md/xmlui/handle/1234567890/818) şi la: www.cnaa.md, www.irek.ase.md și la Biblioteca Academiei de Studii Economice, str. Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni, 61.

 Avizele/comentariile la teza de doctorat înaintă către susținere pot fi expediate la următoarele adrese electronice: scoala.doctorat@gmail.com, gabriela.bitca@mai.gov.md; contact@anacec.md.

Informațiile relevante privind competențele candidatului pot fi consultate aici.

Blog Attachment