Universitatea de Studii Politice și Economice Europene "Constantin Stere"

SUSŢINEREA PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTOR ÎN ŞTIINŢE JURIDICE

A N U N Ț !

ȘCOALA DOCTORALĂ ÎN DREPT, ŞTIINŢE POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE
A CONSORȚIULUI INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ASEM ȘI USPEE ”CONSTANTIN STERE”

 

Anunță

 

susținerea în cadrul Comisiei de susținere publică
a tezei de doctor îndrept cu tema:

ANALIZA JURIDICO-PENALĂ A INFRACŢIUNII DE ACTIVITATE A MERCENARILOR PREVĂZUTĂ LA ART. 141 CP RM

Specialitatea științifică: 554.01 – Drept penal şi execuțional penal
Candidat: MACOVEI Vera
Conducător științific: dr. hab., conf. univ. GRECU Raisa

 

 

Componenţa Comisiei de susținere publică a tezei de doctorat:

  1. AVORNIC Gheorghe, Rector, Preşedintele Senatului USPEE”C. Stere”, doctor habilitat în drept, profesor universitar.
  2. GRECU Raisa, conducător științific, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar.

 

Referenţi oficiali:

  1. BRÎNZĂ Sergiu, decanul facultăţii de drept USM, doctor habilitat în drept, profesor universitar.
  2. GHEORGHIŢĂ Mihail, USM, doctor habilitat în drept, profesor universitar.
  3. CUŞNIR Valeriu, director-adj. Institutul de Cercetări  Politice şi Juridice AŞM, doctor habilitat în drept, profesor universitar.

Data susținerii: 04 ianuarie 2021, ora 10.00

Susținerea va avea loc în format mixt, pe adresa: Universitatea de Studii Politice și Economice Europene ,,Constantin Stere”, et. 6, biroul 600, sau online, prin intermediul platformei ZOOM accesând următorul link: https://us02web.zoom.us/j/86504042334?pwd=WksrVXV1RCtTWlM0L25hZVh4K0k2Zz09

Meeting ID: 865 0404 2334

Passcode: 970987

 

Teza de doctorat poate fi consultată online la:http://www.cnaa.md/thesis/56578/ și la Biblioteca USPEE “C. Stere”, Bd Ştefan cel Mare şi Sfânt 200.

Avizele/comentariile la teza de doctorat înaintă către susținere pot fi expediate la următoarele adrese electronice:

scoala.doctorat@gmail.com; vera.macovei@cna.md;

veronicamacovei12@gmail.comcontact@anacec.md.

Informațiile relevante privind competențele candidatului pot fi consultate Aici.

Blog Attachment