Universitatea de Studii Politice și Economice Europene "Constantin Stere"

SUSŢINEREA PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTOR ÎN ŞTIINŢE JURIDICE

SE ANUNȚĂ SUSȚINEREA TEZEI DE DOCTOR!

Candidat:    ȘELENGA Natalia

Conducător:  COPTILEȚ Valentina, dr., conf.univ.

Consiliul științific specializat:  D 551.01-01-21-10

Tema tezei: Bazele teoretice ale statutului juridic al personalității în statul contemporan

Specialitatea: 551.01 – Teoria generală a dreptului

                         Data: 28 mai 2021

                         Ora: 9-00

                        Local: USPEE ”Constantin  Stere”, bl. Ștefan cel Mare, 200, sala 600

Acces: https://us02web.zoom.us/j/89601767423?pwd=ak1IVEZGRDZWcUpKYU8rRFUvM0N0UT09

Meeting ID: 896 0176 7423

Passcode: 544114

 

Teza de doctorat  poate fi consultată la Biblioteca Națională a Republicii Moldova , Biblioteca USPEE și pe pagina web a ANACEC (www.cnaa.md)