Universitatea de Studii Politice și Economice Europene "Constantin Stere"

SUSŢINEREA PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTOR ÎN ŞTIINŢE JURIDICE

A N U N Ț !

ȘCOALA DOCTORALĂ ÎN DREPT, ŞTIINŢE POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE
A CONSORȚIULUI INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ASEM ȘI USPEE ”CONSTANTIN STERE”

anunță

susținerea în cadrul Comisiei de susținere publică
a tezei de doctor în științe juridice cu tema:

 

PARTCIULARITĂȚILE DREPTULUI LA CETĂȚENIE ÎN REGLEMENTĂRILE NAȚIONALE ȘI ALE DREPTULUI COMPARAT

Specialitatea științifică: 552.01 – Drept constituțional
Candidat: DARI Victoria
Conducător științific: dr., conf. univ. ZAPOROJAN Veaceslav

Componenţa Comisiei de susținere publică a tezei de doctorat:

  1. AVORNIC Gheorghe, Rectorul USPEE „Constantin Stere”, doctor habilitat în drept, profesor universitar (https://ibn.idsi.md/ro/author_articles/10915)
  2. ZAPOROJAN Veaceslav, conducător științific, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar (https://ibn.idsi.md/ro/simple_search?find=zaporojan%20veaceslav)

Referenți oficiali:

  1. BALAN Oleg, Rectorul Academiei de Administrare Publică, doctor habilitat în drept, profesor universitar (https://ibn.idsi.md/ro/simple_search?find=balan%20oleg&page=1)
  1. GUCEAC Ion, academician, dr. hab. prof. univ (https://ibn.idsi.md/ro/simple_search?find=guceac%20ion)
  2. CÂRNAȚ Teodor, dr. hab., prof.univ. în drept, conferențiar universitar

 

Data susținerii: 26 noiembrie 2021, ora 14.00

 

Susținerea va avea loc în format mixt, pe adresa: USPEE „Constantin Stere”, etajul 6, sala 600 și online, prin intermediul platformei ZOOM accesând următorul link: https://us02web.zoom.us/j/81359874846?pwd=YklOME9hZzRJTjRoUGx5ampMenphUT09

Meeting ID: 813 5987 4846
Passcode: 478595

Teza de doctorat poate fi consultată online la: www.cnaa.md, www.irek.ase.md și la Biblioteca Academiei de Studii Economice din Moldova, str. Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni, 61.

 Avizele/comentariile la teza de doctorat înaintă către susținere pot fi expediate la următoarele adrese electronice: scoala.doctorat@gmail.com, victoria.dari@asp.gov.md; contact@anacec.md.

Informațiile relevante privind competențele candidatului pot fi consultate aici.

Blog Attachment