Universitatea de Studii Politice și Economice Europene "Constantin Stere"

SUSŢINEREA PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTOR ÎN ŞTIINŢE JURIDICE

A N U N Ț !

 

ȘCOALA DOCTORALĂ ÎN DREPT, ŞTIINŢE POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE
A CONSORȚIULUI INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ASEM ȘI USPEE ”CONSTANTIN STERE”

anunță

susținerea în cadrul Comisiei de susținere publică
a tezei de doctor în științe juridice cu tema:

 

SPIRITUALITATEA JURIDICĂ ÎN CREAȚIILE SUFLETULUI ROMÂNESC

 

Specialitatea științifică: 551.01 – Teoria generală a dreptului
Candidat: CUZA Bogdan-Gheorghe-Ilie
Conducător științific: dr., prof. univ. CRAIOVAN Ion

 

Componenţa Comisiei de susținere publică a tezei de doctorat:

  1. AVORNIC Gheorghe, Președintele Senatului USPEE “C. Stere”, doctor habilitat în drept, profesor universitar
  2. CRAIOVAN Ion, conducător de doctorat, USPEE “C. Stere”, doctor în drept, profesor universitar

Referenți oficiali:

  1. HUMĂ Ioan, referent oficial USPEE “C. Stere”, doctor în drept, profesor universitar
  2. BALTAG Dumitru, referent oficial ULIM, doctor habilitat în drept, profesor universitar
  3. ARAMĂ Elena, referent oficial USM, doctor habilitat în drept, profesor universitar

 

Data susținerii: 06 mai 2022, ora 10.00

 

Susținerea va avea loc în format mixt, pe adresa: USPEE “Constantin Stere”, etajul 6, sala 600 mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 200 și online, prin intermediul platformei ZOOM accesând următorul link:

https://us02web.zoom.us/j/89776782694?pwd=NFcreTN6V0JxN0RIRjVmMm5MYnpVUT09

 Meeting ID: 897 7678 2694

Passcode: 858446

 

Teza de doctorat poate fi consultată online la:www.cnaa.md, www.irek.ase.md și la Biblioteca Academiei de Studii Economice din Moldova, str. Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni, 61.

Avizele/comentariile la teza de doctorat înaintă către susținere pot fi expediate la următoarele adrese electronice: scoala.doctorat@gmail.com, cuza@gmail.com, contact@anacec.md.

Informațiile relevante privind competențele candidatului pot fi consultate aici.

Blog Attachment