Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere"

ADMITEREA – 2018

Admiterea 2018-1

Aviz!

Stimați abiturienți,
USPEE „Constantin Stere” anunță recrutarea candidaților

pentru: ADMITEREA – 2018

Decide să faci studii de performanță în cadrul facultăților de:

  • Drept
  • Relaţii Internaţionale şi Ştiinţe Socio-Umane
  • Ştiinţe Economice
  • Jurnalism și Științe ale Comunicării
  • Ecologie şi Inginerii Aplicative