Universitatea de Studii Politice și Economice Europene "Constantin Stere"

ADMITEREA – 2018 (Rezultate. Ciclul I / Ciclul II)

Admiterea 2018-1

Aviz!

Stimați abiturienți,
USPEE „Constantin Stere” anunță recrutarea candidaților

pentru: ADMITEREA – 2018

Decide să faci studii de performanță în cadrul facultăților de:

  • Drept
  • Relaţii Internaţionale şi Ştiinţe Socio-Umane
  • Ştiinţe Economice
  • Jurnalism și Științe ale Comunicării
  • Ecologie şi Inginerii Aplicative

PROGRAMUL DE LUCRU 

al Comisiei de Admitere USPEE „Constantin Stere”

Zilnic: 0830 – 1700

Sîmbăta: 0900 – 1400

Telefon de contact: +373 67706026

Rezultate admiterii, sesiunea de baza, ciclul I, ciclul II:

Licența

Master

Blog Attachment