Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere"

Rezultatele concursului de admitere 2018-2019 (Ciclul I, Ciclul II)

c520f6f62c72af468995118a040770e1.jpg

Ciclul I – Licență

Ciclul II – Masterat