Universitatea de Studii Politice și Economice Europene "Constantin Stere"

Rezultatele concursului de admitere 2018-2019 (Ciclul I, Ciclul II)

Ciclul I – Licență

Ciclul II – Masterat