ADMITEREA LA STUDII SUPERIOARE DE DOCTORAT (CICLUL III) 2021

Facultăți

Școala Doctorală în Științe Economice și Ecologice a USPEE „Constantin Stere” anunţă concurs pentru admiterea la studii superioare de doctorat (bază de contract), pentru anul de studii 2021-2022, conform Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1007 din 10 decembrie 2014.

Durata ciclului de studii cu frecvenţă la zi este de 3 ani, cu frecvenţă redusă – 4 ani. Participanţii la aceste studii obţin calitatea de student-doctorand.

La concursul de admitere pot participa cetăţenii și cetățenii străini, deţinători ai diplomei de master.

Studenţii-doctoranzi vor putea alege conducătorul de doctorat din lista conducătorilor ştiinţifici membri ai Şcolii  doctorale în Științe Economice și Ecologice din cadrul USPEE „Constantin Stere”.

Temele tezelor de doctorat vor fi alese prin coordonare cu conducătorii de doctorat.

Extras din art.94 Codul educației: ,,În cazul finalizării studiilor superioare de doctorat fără susţinerea publică a tezei de doctorat, se eliberează un certificat care atestă frecventarea studiilor superioare de doctorat în domeniul respectiv, ceea ce constituie experienţă profesională de cercetare. Diploma de doctor conferă dreptul de a profesa în domeniul ştiinţelor/artei/sportului, precum şi de a ocupa posturi în instituţii de învăţământ superior, în organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării, dar şi în alte instituţii şi organizaţii din economia naţională”.

 

Actele urmează a fi depuse de la 13 septembrie până la 29 octombrie 2021,  LUNI-VINERI:  între orele 8.00-17.00.

Actele se depun pe adresa: USPEE „Constantin Stere”, Chişinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 200, of. 602

 

Informaţii la tel: 079049592.

 

E-mail:  lilia.bujor@mail.ru

  Studiile încep la 1 noiembrie 2021.

 

Actele necesare: Programe de doctorat:
 • Fişa de înscriere. 
 • Actul de studii, în original, şi o copie a acestuia, cu anexa sau suplimentul la diplomă.
 • Referatul ştiinţific (în volum de 7-10 pagini), la tematica specialităţii alese sau copia lucrărilor ştiinţifice publicate (cel puţin 2) .
 • Extrasul din procesul-verbal al şedinţei Consiliului Şcolii Masterale sau recomandări a doi specialişti cu grad ştiinţific în domeniu.
 • Scrisoare de motivaţie.
 • Curriculum vitae. 
 • Copia buletinului de identitate (pentru cetăţenii străini copia paşaportului).
 • Copia carnetului de muncă.
 • 3 fotografii 3×4.
 • 521.03. Economie și management în domeniul de activitate,
 • 166.01. Ecologie