Cerințe față de referatul științific

Referatul ştiinţific are menirea de a evalua capacitatea de gândire critică a candidatului în doctorat, originalitatea modului în care acesta / aceasta este capabil (ă) să formuleze o problemă relevantă pentru domeniul ştiinţelor economice, să traseze principalele concepte în domeniu, să identifice un corpus de date empirice, să formuleze concluzii şi recomandări consistente.

 

Referatul ştiinţific este elaborat în strictă conformitate cu specialitatea aleasă, pe o tematică deja elaborată sau una potenţial nouă. El trebuie să conţină următoarele elemente:

  •  actualitatea temei abordate;
  • gradul de studiere a acesteia;
  • metodele de cercetare aplicate;
  • rezultatele obţinute (preconizate a fi obţinute);
  • concluzii;
  • lista bibliografică.

 

Volumul referatului ştiinţific este de 7 – 10 pagini