Cerinţe pentru examenul de competenţă lingvistică de admiterea la doctorat

1. Candidaţii trebuie să dovedească un nivel avansat de cunoaştere a limbii străine – cel puţin nivelul B2, conform Cadrului European de referinţă pentru limbi. Această competenţă se referă la:

a. Concordanţa dintre planul conceptual şi cel lingvistic

 • cunoaşterea noţiunilor şi a conceptelor fundamentale ale mecanismelor economice reflectate în vocabularul specializat (limba străină de afaceri)

b. Acurateţea lingvistică:

 • cunoaşterea aspectelor gramaticale şi structurale ale limbii străine
 • complexitatea frazei şi legăturile logice dintre idei

c. Familiarizarea cu stilul specific domeniului economic

d. Respectarea rigorilor de interpretare a unui text de specialitate

 • claritate la nivelul frazei şi al textului, în general
 • coerenţa şi consistenţa sensului
 • înţelegerea corectă a expresiilor ideomatice
 • respectarea regulilor de exprimare corectă în limba străină

e. Înţelegerea informaţiei esenţiale dintr-un text de specialitate complex.

2. Tematica orientativă se referă la terminologia specifică comunicării economice

 1. Limbajul specific economiei de piaţă: mecanismele economiei de piaţă, activitatea financiar-bancară, elemente de contabilitate, management, marketing, reforme în economie, managementul resurselor umane etc.
 2. Colaborarea economică internaţională (integrarea euro-atlantică, instituţiile şi organismele internaţionale specializate etc.)
 3. Comunicarea în afaceri (specificul corespondenţei de afaceri, al instrumentelor moderne de comunicare în sfera afacerilor
 4. Tehnica traducerii textelor specializate, cu referire la domeniul economic.