Universitatea de Studii Politice și Economice Europene "Constantin Stere"

Concurs pentru suplinirea funcțiilor vacante.