Universitatea de Studii Politice și Economice Europene "Constantin Stere"

Condoleanțe

Fruntașu

CONDOLEANȚE

Colectivul academic al Universității de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere” îşi exprimă profunda compasiune şi regretul în legătură cu trecerea în nefiinţă a domnului FRUNTAȘU Platon, conferențiar universitar, lucrător emerit al învăţământului public din ţara noastră, Rector- fondator al Institutului de Studii Politice și Relații Internaționale, ulterior Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”.
Întreaga sa viaţă, Domnul Platon Fruntașu şi-a dedicat-o învățământului și științei. În activitatea desfășurată a manifestat un deosebit simț al colaborării și o exigență deosebită, modestie și discreție cu totul excepționale. Prin încetarea din viață a dumnealui, Facultatea și Universitatea pierde un mare pedagog, profesor, Om, iar comunitatea științiifică un reputat specialist în domeniile istoriei și științelor politice.
În aceste clipe dureroase, suntem alături de familia sa îndoliată.

Să-i fie luminoasă amintirea!

Dumnezeu să-l odihnească în pace!