Universitatea de Studii Politice și Economice Europene "Constantin Stere"

Conferința Știintifică Interuniversitară a studenților, masteranzilor si doctoranzilor: “DEMOCRATIZAREA REPUBLICII MOLDOVA ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII EUROPENE”

viber image 2019-04-18 , 08.59.131

Conferința Științifică Interuniversitară a studenților, masteranzilor si doctoranzilor: “DEMOCRATIZAREA REPUBLICII MOLDOVA ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII EUROPENE”, USPEE “C. Stere”/ AUM, 17 aprilie 2019