Universitatea de Studii Politice și Economice Europene "Constantin Stere"

Cooperare, inovare și progres! International partnership

Image-3

În perioada 9-12 august 2018, reprezentanții USPEE „Constantin Stere” 

Gheorghe Avornic, rector, Valentina Coptileț, prorector pentru activitatea didactică și calitatea studiilor, Tatiana Verdeș, prorector pentru activitatea științifică și Aliona Lîsîi, prorector pentru activitatea didactică AUM, au efectuat vizite de lucru la cinci universități din România (Iași, Suceava, Târgu-Jiu, Oradea, Arad), în vederea consolidării parteneriatelor și eficientizării transferului și/sau punerea în aplicare a practicilor inovative.

Perfecționarea sistemului de management, promovarea calității în învățământul univesitar, promovarea mobilității cadrelor didactice și a studenților au fost doar câteva dintre directivele discutate.

Suntem convinși că această colaborare inter-universitară va spori relevanța cercetării științifice și a activității didactice atât a universităților partenere, cât și a întregului învățământ superior.