Universitatea de Studii Politice și Economice Europene "Constantin Stere"

Evenimentele anului 2020: Simpozionul național ”DESFĂȘURAREA PROCESULUI EDUCAȚIONAL ÎN SCENARIUL COVID -19”

Simpozionul a fost organizat de Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”, la inițiativa profesorilor și studenților universității.

La lucrările simpozionului au asistat 86 de participanți din Instituțiile de Învățământ Superior al republicii (profesori, studenți, masteranzi etc.).

Simpozionul a avut loc în incinta USPEE ”Constantin Stere” după un program și o agendă stabilite anterior, aprobate la ședința Senatului USPEE ”Constantin Stere”. Prezentările au fost derulate prin metoda mixă de petrecere (on-line și prezența în direct).

Grupul organizatoric al Simpozionului a fost constituit din colaboratorii USPEE ”Constantin Stere”: Decanul Facultății Științe Economice și Ecologie – Aliona Lîsîi, dr., conf. univ. ; Sef catedră Dna Sofia Scutari, dr, conf. univ., Asistent universitar – Olesea Cazanji, drd.

Coordonatorul Simpozionului a fost – Dna Lîsîi Aliona, doctor în științe economice, conferențiar universitar.

În activitatea simpozionului au participat cu rapoarte autorii:

  1. Ilovan Daniel cu raportul „Cât de mult s-a schimbat învățământul pe timp de pandemie și cu cât am avansat în domeniul online de studii?”;
  2. Tăvăluc Nadejda cu raportul „ Profesorii – zidari ai cunoștințelor”;
  3. Castraveț Dragoș cu raportul „Dificultățile cu care se confrunta studenții in perioada de pandemie”;
  4. Raileanu Gheorghe cu raportul „Analiză Comparativă Online versus Offline”;
  5. Matasaru Tatiana cu raportul „Avantajele învățământului la distanță”;
  6. Cazanji Olesea cu raportul „Resursele didactice online. Cum mutăm universitatea acasă?”;
  7. Ecaterina-Maria Bîcova cu raportul „Platformele pentru predare online: ZOOM, Google Meet aspecte de utilizare”;
  8. Pavel Molișteanu cu raportul „Învățământul în contextul Covid-19”;
  9. Rusu Ion cu raportul „Impedimentele focusării în studiile Online”.

În perioada de lucru al simpozionului au fost evidențiate dificultățile cu care se confruntă studenții și profesorii în procesul de instruire prin metoda Online. Au fost discutate avantaje și dezavantajele predării mixte Online și Ofline. Au fost prezentate modalitățile de lucru al programelor de predare Online și posibilitățile de accesare a materialelor de pe platforma personală a USPEE ”Constantin Stere”  E-Learning.

De asemenea au fost discutate aspecte de ameliorare a procesului de studiu la distanță și de motivare a studenților în contextul COVID – 19, având la bază profesionalismul pedagogic și importanță cunoștințelor în procesul de internaționalizare a pregătirii tinerilor specialiști.