Universitatea de Studii Politice și Economice Europene "Constantin Stere"

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR ȘI PROFESORILOR USPEE C. Stere!

Logo USPEE

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR ȘI PROFESORILOR USPEE C. Stere!

Procesul de instruire on-line în USPEE C.Stere, în perioada 21 aprilie 2020-15 mai 2020 continuă. Continuăm să lucrăm cu studenții conform orarului de bază utilizând platformele educaționale, pentru care ați optat.

 

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR ciclul I, Licență,
învățământ cu frecvență redusă!

În legătură cu prelungirea perioadei de suspendare a procesului de studii față în față în USPEE C.Stere, sesiunile de examinare preconizate pentru perioada 16 martie – 17 aprilie 2020 conform Graficului procesului de studii, sunt transferate pentru o altă dată, care va fi anunțată ulterior.

 

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR
învățământ cu frecvență și frecvență redusă
ȘI PROFESORILOR  USPEE C.Stere!

Vă informăm pe această cale despre demararea instruirii on-line a studenților USPEE C.Stere  pentru perioada sistării activității didactice față în față.

Începând cu 23.03.2020 vom intra în orarul permanent de organizare a studiilor, similar cu cel de bază. Despre toate modificările în orar, procedeele și platformele selectate, toți studenții vor fi informați suplimentar de profesorul-responsabil de curs prin intermediul poștei electronice.

 

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR
ultimului an de studii, ciclul I, licență și ciclul II, masterat,
învățământ cu frecvență și frecvență redusă

Ciclul I, Licență

Ciclul II, Masterat

În legătură cu suspendarea procesului de studii în USPEE C.Stere,  în scopul prevenirii răspândirii virusului COVID-19, Vă îndemnăm să contactați, telefonic, prin e-mail sau prin intermediul rețelelor de socializare conducătorii științifici pentru a consulta mersul îndeplinirii tezelor de licență și masterat și a beneficia de consultările necesare!

 

IMPORTANT PENTRU STUDENTII ȘI ANGAJAȚII USPEE C.STERE!

În baza ordinului Rectorului USPEE C.Stere nr. 25-S din 16 martie 2020 este prelungită perioada de suspendare a procesului educațional, inclusiv stagiile de practică, în cadrul USPEE C.Stere, pe toată durata stării de urgență (17 martie – 15 mai 2020).

Toate subdiviziunile USPEE C.Stere și toate categoriile de angajați ai instituției își vor continua activitatea în regim obișnuit în perioada menționată, cu excepția activităților de contact direct cu studenții.

Activitățile instructiv-didactice suspendate vor fi recuperate ulterior conform unui grafic special elaborat și/sau prin operarea unor modificări în Calendarul Universitar pentru anul de studii 2019-2020.

Sănătate tuturor!