ÎN MEMORIAM

Captură de ecran 2023-06-12 234227

Profesorului universitar, doctorului habilitat în drept, distinsei Doamne Eugenia COJOCARI

A trecut la cele veșnice Eugenia Cojocari, profesor universitar, doctor habilitat în drept, personalitate de referință în sistemul educațional din Republica Moldova.

Eugenia Cojocari s-a născut la 12 mai 1951, în satul Navîrneț, raionul Fălești. Studiază la Școala medie Nr. 2 din orașul Fălești. În anul 1973, absolvește Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Susține la Moscova teza de doctor în drept (1986, la specialitate drept civil), după care va susține teza de doctor habilitat în drept (2004, la Universitatea de Stat din Moldova, specialitatea Drept civil). A deținut titlurile didactice de asistent universitar (1975); lector universitar (1993); conferențiar universitar (1995); profesor universitar (2007).

În decursul activității profesionale a exercitat funcții, precum consultant juridic, în perioada 1973-1992; Șef secție Stat și Drept din cadrul Academiei de Științe a Moldovei (1988-1992); Șef secție juridică în cadrul Primăriei municipiului Chișinău (1992-1994); avocat în cadrul Baroului Chișinău, în perioada 1996-2013; Prorector pentru munca științifică la Institutul de Economie și Drept (2002-2004); Șef catedră Dreptul Antreprenoriatului din cadrul Facultăţii de Drept, Universitatea de Stat din Moldova (2004-2010); Membru al Senatului Universităţii de Stat din Moldova (2004-2010); profesor universitar la Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova; membru al Seminarelor științifice de profil, la specialitatea Drept privat, la școlile doctorale din republică; Președinte al Comisiei de experți în cadrul Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare (specialitatea Drept privat), alte funcții importante din aria științifico-didactică.

Numele profesorului universitar Eugenia Cojocari este indisolubil legat de cel al Universității de Studii Politice și Economice Europene “Constantin Stere”. În perioada anilor 2013-2016 a deținut funcția de Șef catedră Drept privat. A fost președinte al Seminarului Ştiinţific la profilul Drept privat (553) din cadrul Şcolii Doctorale în Drept, Științe Administrative și Politice, al consorţiumului ASEM şi USPEE „Constantin Stere” și conducător de doctorat la profilul Drept privat, specialitățile Drept civil și Dreptul afacerilor. A predat multiple discipline de studiu – Drept civil, Dreptul afacerilor, Răspunderea juridică în dreptul afacerilor, Drept succesoral, Dreptul insolvabilității.

Pentru meritele speciale, profesorului universitar Eugenia Cojocari i-au fost decernate numeroase distincții și premii naționale: Om Emerit al Moldovei (2009), Diplomă de onoare (Institutul de Istorie, Stat şi Drept, 1985), Diplomă pentru succese remarcabile în domeniul cercetărilor ştiinţifice (ULIM), Diplomă pentru succese remarcabile în domeniul lucrărilor științifice (ULIM), Premiul “Monografia anului” (2002, ULIM), Diplomă pentru succese remarcabile în activitatea didactico-ştiinţifică (2006, USM), Diplomă de excelenţă pentru contribuţie excepțională la propăşirea idealului de unitate a spiritualităţii românilor (2003, România), Diplomă pentru merite pe tărâmul didactico-ştiinţific şi managerial (2004, USM), Diplomă pentru activitatea didactico-ştiinţifică prodigioasă (2006, 2011, USM) și altele.

În aceste clipe de grea încercare, exprimăm sincere condoleanțe familiei, prietenilor și persoanelor, a căror studenție a fost marcată de numele Eugeniei Cojocari.

Cu deosebit respect și considerație,

Colectivul profesoral al

Universității de Studii Politice și Economice Europene “Constantin Stere”