Universitatea de Studii Politice și Economice Europene "Constantin Stere"

Înmînarea diplomelor de licenţă și master, Promoţia 2019!

Înmînarea diplomelor de licenţă și master 2019

Stimați absolvenți ai Universității de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere” și a Universității Americane din Moldova, PROMOȚIA 2019, înmînarea solemnă a diplomelor de licență și master va avea loc la 12 iulie 2019, ora 16:00 în Sala Senatului , sediul USPEE „Constantin Stere”, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 200, et. 6.