SUSŢINEREA PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTOR ÎN DREPT

A N U N Ț!

 

Se anunță susținerea tezei de doctor în drept

IMUNITATEA DE JURISDICȚIE A STATELOR

 

Specialitatea științifică: 552.08 – Drept internațional și european public
Candidat: Alexandra NICA
Conducător științific: Diana SÂRCU-SCOBIOALĂ, dr. hab. în drept, prof. univ.

 

Componenţa Consiliului ştiinţific specializat D 552.08-21-59 format la Universitatea de Studii Politice și Economice Europene ,,C. Stere”:

  1. BALAN Oleg, președinte, doctor habilitat în drept, profesor universitar
  2. CAUIA Alexandru, secretar științific, doctor în drept, conferențiar universitar
  3. POALELUNGI Mihai, doctor habilitat în drept, profesor universitar
  4. DORUL Olga, doctor în drept, conferențiar universitar
  5. ROȘCA Valentin, doctor în drept

Referenți oficiali:

  1. ARHILIUC Victoria, doctor habilitat în drept, profesor universitar
  2. GAMURARI Vitalie, doctor în drept, conferențiar universitar

 

Data susținerii: 16 iunie 2022, ora 15.00

 

Susținerea va avea loc pe adresa: Academia de Administrare Publică, Chișinău, str. Ialoveni 100, sala 301

 

Teza de doctor şi rezumatul pot fi consultate la Biblioteca Universității de Studii Politice și Economice Europene ,,C. Stere”, Biblioteca Academiei de Administrare Publică şi pe pagina web a ANACEC (http://www.cnaa.md/).

Avizele/comentariile la teza de doctorat înaintată spre susținere pot fi expediate la următoarele adrese electronice: scoala.doctorat@gmail.com, alexandra.nica@hotmail.com

Rezumatul tezei poate fi consultat aici.

Blog Attachment