Universitatea de Studii Politice și Economice Europene "Constantin Stere"

Olimpiada Națională de Drept 2019!

Olimpiada

În perioada: 29 – 31 mai, 2019 la Institutul Național de Justiție,  sub Patronajul Președintelui Republicii Moldova s-a desfășurat  OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE DREPT.

Această competiție a avut drept scop dezvoltarea și valorificarea potențialului intelectual al viitorilor specialiști în domeniul jurisprudenței.

Olimpiada s-a desfășurat în trei etape:

  • proba preliminarăconstituită din calificarea și soluționarea unei spețe propuse cu aspecte din drept civil, penal, de procedură civilă și penală;
  • proba semifinală,completarea unui formular de cerere adresată Curții Europene a Drepturilor Omului în temeiul unei decizii irevocabile naționale;
  • proba finală,simularea unui proces judiciar verbal.

În etapa finală au concurat trei echipe formate din reprezentanți ai Universității de Stat din Moldova, Universității de Studii Politice și Economice Europene ”Constantin Stere” și ai Institutului de Relații Internaționale din Moldova. Echipele au pregătit fie poziția de apărare, fie de învinuire, fie au jucat rolul de judecători într-un proces de judecată improvizat pe baza unei spețe.

            Echipa Facultății de Drept, a USPEE ”Constantin Stere” formată din studenții Andrei Baș, Crețu Vlad și Rotari Irina s-a poziționat pe locul II.

Prestanța tinerilor a fost apreciată de un juriu alcătuit din Diana Scobioală, Director al Institutului Național al Justiției, Victoria Iftodi, ministru al Justiției, Raisa Apolschii, judecător la Curtea Constituțională, Boris Talpă, șef al Centrului de Informații Juridice al INJ, judecător detașat, Dumitru Pulbere, membru al Consiliului Superior al Procurorilor, ex-președinte al Curții Constituționale, și Maxim Lebedinschi, consilier în domeniul juridic şi relaţiilor instituţionale, reprezentant al Preşedintelui Republicii Moldova în relaţiile cu Parlamentul şi Guvernul.