Universitatea de Studii Politice și Economice Europene "Constantin Stere"

Mandria noastră!

32768352_1188907244579724_6811050582145499136_n

 În perioada 2-4 mai 2018, în incinta IRIM s-a desfășurat cea de-a doua ediție a Olimpiadei Republicane de Drept 2018, iar cum studenții Universității de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere” au fost mereu sârguincioși, activi și interesați de diferite activităţi pedagogice axate pe dezvoltarea potenţialului intelectual, echipa universității, fără îndoială a  fost hotărâtă să particiape în cadrul acestei olimpiade.

Avînd experiența din anul 2017, în care echipa formată din Constantin Bragoi, Snegur Cristina și Crețu Vladimir, participând la toate cele 3 etape ale concursului au reușit să se claseze pe locul II,  deja în anul 2018 cu multă perseverență și dăruire de sine echipa foramtă din Constantin Bragoi, Snegur Cristina și Chirca Adrian a reușit să devină câștigătoarea concursului.

Pe parcursul celor 3 zile, studenții au demonstarat cunoștințe vaste din domeniul dreptului, atât material cât și procesual. Aceștea au rezolvat o speță din domeniul dreptului penal și a dreptului procesual penal, au simulat un proces de judecată privind judecarea unui caz de emitere a ordonanței de protecție a victimelor violenței în familie și de asemenea au elaborat o plângere către CtEDO asupra unei decizii irevocabile a instanței naționale cu aplicarea prevederilor Convenției Europene a Drepturilor Omului. Prestațiile echipei au fost evaluate de către juriu compus din personalități notorii din domeniul academic și practic al jurisprudenței și reprezentanți ai autorităților publice. Juriul a remarcat pregătirea impunătoare a participanților, abilitățile lor de a soluționa corect și rapid sarcinile care le-au fost demonstrate, consultarea în cadrul pregătirii a actelor normative naționale, internaționale și a surselor doctrinare autohtone. De asemenea a fost apreciată ingeniozitatea, ținuta și argumentarea răspunsurilor echipei.

Echipa a fost premiată cu o diplomă de excelență de gradul I pentru succesele sale și cu diplome de participare pentru fiecare membru, cu cărți care au fost donate bibliotecii Universității „Constantin Stere”, și cu premii bănești.

O altă reușită a studenților este decernarea Diplomelor de Onoare a Președintelui Republicii Moldova pentru pentru rezultate deosebite la disciplinele de studiu, succese remarcabile în cadrul Olimpiadei Naționale de Drept (ediția a II-a) și pentru contribuție la sporirea prestigiului învățământului universitar.

Echipa și-a exprimat bucuria pentru câștigul obținut, cât și mulțumiri comitetului organizatoric și juriului pentru rezultatele obiective și îndrumările acordate pe parcursul olimpiadei. De asemenea, membrii echipei au ținut să mulțumească rectorului Universității „Contantin Stere” D-lui Gheorghe Avornic, D-nei Prorector Valentina Coptileț și întregului colectiv didactic pentru susținerea și aportul adus de fiecare în dezvoltarea personală și profesională a studenților.