ȘCOALA DOCTORALĂ

Logo USPEE

Anunț Școala Doctorală de Ştiinţe Economice USPEE “Constantin Stere”

Școala doctorală de Ştiinţe Economice USPEE “Constantin Stere” anunţă concurs pentru admiterea la studii superioare de doctorat (bază de contract), la specialitatea 521.03. Economie şi management în domeniulde activitate, pentru anul de studii 2016-2017, conform Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1007 din 10 decembrie 2014.

Concursul se va desfășura în perioada 05.10.2016-25.10.2016. Studiile încep la 15 noiembrie 2016. Durata ciclului de studii cu frecvenţă la zi este de 3 ani, cu frecvenţă redusă – 4 ani. La concursul de admitere pot participa cetăţenii RM și cetățenii străini, deţinători ai diplomei de master.

Actele necesare:

  • Fişa de înscriere;
  • Actul de studii, în original şi o copie a acestuia, cu anexa sau suplimentul la diplomă;
  • Referatul ştiinţific (în volum de 7-10 pagini), la tematica specialităţii alese sau copia lucrărilor ştiinţifice publicate (cel puţin 2);
  • Recomandări a doi specialişti cu grad ştiinţific în domeniu;
  • Curriculum vitae;
  • Copia buletinului de identitate (pentru cetăţenii străini şi copia paşaportului);
  • Copia carnetului de muncă;
  • 3 fotografii 3×4.

Actele se depun pe adresa: USPEE Chişinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 200, of.14

Informaţii la tel. 022-35-84-27; 078329760; 069185680

E-mail: doctorat.uspee@gmail.com