Universitatea de Studii Politice și Economice Europene "Constantin Stere"

Semnarea acordului de colaborarea cu GAU

IMG_4063.2