USPEE răspunde foștilor studenți nigerieni / USPEE responds to former Nigerian students

Sigla

USPEE răspunde foștilor studenți nigerieni și constituie o comisie internă pentru investigarea situației.

Comunicat de presă

Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere” (USPEE) informează că a luat act de conferința de presă Infotag, organizată pe 31 martie 2023 de 4 foști studenți nigerieni, dintre care doar 2 foști studeți ai USPEE.

În consecință, conducerea USPEE a format o comisie internă pentru a investiga cele menționate în conferința de presă. Comisia va evalua situația în mod imparțial și va formula concluzii și recomandări concrete pe marginea acestui caz. Comisia este formată din reprezentanți ai administrației USPEE, ai corpului profesoral și ai studenților; ministerului de resort i-a fost solicitată desemnarea unui reprezentant al MEC în această comisie. Rezultatele anchetei și măsurile propuse vor fi comunicate publicului și presei într-un raport detaliat.

Pe perioada anchetei, șeful Departamentului pentru Relații cu Studenții Străini, Ugbo Johnbull, este suspendat din funcție.

Administrația USPEE își exprimă regretul pentru această situație și își reiterează angajamentul său ferm pentru egalitatea de șanse, corectitudine și tratament imparțial pentru toți studenții săi, indiferent de originea lor națională, și pentru asigurarea unui mediu educațional incluziv și de calitate.

Cu stimă,

Administrația USPEE „Constantin Stere”

 

 

USPEE responds to former Nigerian students and establishes an internal committee to investigate the situation.

Press Release

The University of European Political and Economic Studies “Constantin Stere” (USPEE) informs that it has taken note of the Infotag press conference organized on March 31, 2023, by former Nigerian students, two of whom are former students of USPEE.

As a result, USPEE’s administration has formed an internal committee to investigate the issues mentioned in the press conference. The committee will impartially assess the situation, draw conclusions, and make specific recommendations. The committee consists of representatives from USPEE’s administration, faculty, and students; a representative of the relevant ministry was invited to become a member of this committee. The results of the investigation and the proposed measures will be communicated to the public and the press in a detailed report.

During the investigation, the head of the International Students Department, Ugbo Johnbull, is suspended from office.

The USPEE administration regrets this situation and reaffirms its commitment to equal opportunities, fairness, and equitable treatment for all its students, regardless of national origin, in order to ensure an inclusive and high-quality educational environment.

Sincerely,

The Administration of USPEE “Constantin Stere”