Universitatea de Studii Politice și Economice Europene "Constantin Stere"

ANUNȚ funcții vacante

unnamed

Universitatea de Studii Politice și Economice Europene ”Constantin Stere” anunță concurs pentru

ocuparea funcțiilor didactice și științifico-didactice,

după cum urmează:

Departamentul Decan Șef catedră Profesor universitar Conferențiar universitar Lector universitar Asistent universitar
Catedra Drept public   1 3 5 4 5
Catedra Drept privat   2 5 2 3
Catedra Relații internaționale și științe socio-umane   1 2 3 3 5
Catedra Administrarea afacerilor, marketing și contabilitate  

 

1 1 5 2 3
Catedra Ecologie, științe inginerești și tehnologii   1 3 3 1 1
Catedra Sănătate și asistență medicală   1 3 2 2
Catedra IT și inovare digitală   1 2 1
Catedra E-antreprenoriat și leadership inovațional   1 2 1
Facultate Drept, relații internaționale și științe socio-umane 1          
Facultate Științe economice și ecologie 1          
Facultate IT și leadership inovațional 1          

Termen de depunere a actelor pentru concurs: 15 aprilie – 15 mai 2022

Cerințele pentru ocuparea posturilor didactice și științifico-didactice pot fi consultate la adresa:

https://uspee.md/wp-content/uploads/2022/04/Regulament_OPD-USPEE_intreg.pdf

Cerințele pentru ocuparea posturilor de decan și șef de catedră pot fi consultate la adresa:

https://uspee.md/wp-content/uploads/2016/07/Regulament-ocuparea-posturilor-de-conducere.pdf

Date de contact și pentru depunerea actelor la concurs:

Republica Moldova, MD-2004, Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.200, bir. 320

Tel./Fax: (+373 22) 749-486; GSM: 079003339

E-mail: uspee.ru@yahoo.com