ANUNȚ funcții vacante

unnamed

Universitatea de Studii Politice și Economice Europene ”Constantin Stere” anunță concurs pentru

ocuparea funcțiilor didactice și științifico-didactice,

după cum urmează:

Departamentul Decan Șef catedră Profesor universitar Conferențiar universitar Lector universitar Asistent universitar
Catedra Drept public     2 1 2 2
Catedra Drept privat     2 2 1 1
Catedra Relații internaționale și științe socio-umane     2 2 1 1
Catedra Administrarea afacerilor, marketing și contabilitate     2 1 1 2
Catedra Ecologie, științe inginerești și tehnologii     1 2 1 1
Catedra Sănătate și asistență medicală   1 1 1 2 1
Catedra IT și inovare digitală   1 1 1 2 1
Catedra E-antreprenoriat și leadership inovațional   1 1 1 2 1
Facultate IT și leadership inovațional 1          

Termen de depunere a actelor pentru concurs: 14 aprilie – 14 mai 2023

Cerințele pentru ocuparea posturilor didactice și științifico-didactice pot fi consultate la adresa:

https://uspee.md/wp-content/uploads/2022/04/Regulament_OPD-USPEE_intreg.pdf

Cerințele pentru ocuparea posturilor de decan și șef de catedră pot fi consultate la adresa:

https://uspee.md/wp-content/uploads/2016/07/Regulament-ocuparea-posturilor-de-conducere.pdf

Date de contact și pentru depunerea actelor la concurs:

Republica Moldova, MD-2004, Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.200, bir. 320

Tel./Fax: (+373 22) 749-486; GSM: 079003339

E-mail: uspee.ru@yahoo.com